שיעור הסטודנטים הלומדים צירוף שפה וספרות עברית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות