שיעור הסטודנטים הלומדים פילוסופיה מידע ותרבות דיגיטלית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות