שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה ופילוסופיה של המדעים לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות