שיעור הסטודנטים הלומדים פולקלור יהודי לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות