שיעור הסטודנטים הלומדים מוזיאולוגיה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות