שיעור הסטודנטים הלומדים מחקר התרבות לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות