שיעור הסטודנטים הלומדים מדעי התרבות לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות