שיעור הסטודנטים הלומדים מדע הדתות לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות