שיעור הסטודנטים הלומדים לימודים רוסים וסלאווים לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות