שיעור הסטודנטים הלומדים לימודים קלאסיים לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות