שיעור הסטודנטים הלומדים לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקאיים לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות