שיעור הסטודנטים הלומדים בתכנית למצטיינים (ת"א) לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות