שיעור הסטודנטים הלומדים לימודים כלליים לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות