שיעור הסטודנטים הלומדים לימודים הודים איראנים וארמנים לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות