שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי שואה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות