שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי פרשנות ותרבות לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות