שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי מזרח אסיה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות