שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי התרבות העברית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות