שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי אירופה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות