שיעור הסטודנטים הלומדים יהדות זמננו לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות