שיעור הסטודנטים הלומדים בתכנית בשיתוף האקדמיה למוזיקה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות