שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה של רוסיה ומזרח אירופה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות