שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה של העת העתיקה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות