שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה של ארצות האיסלאם לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות