שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה של אפריקה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות