שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה צבאית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות