שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות גרמנית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות