שיעור הסטודנטים הלומדים בלשנות שמית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות