שיעור הסטודנטים הלומדים אמנויות לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות