שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות איטלקית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות