שיעור הסטודנטים הלומדים אידיש שפה וספרות לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות