שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות הציביליזציות הימיות מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות