שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות המחשבה היהודית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות