שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות האיסלאם ותרבותו מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות