שיעור הסטודנטים הלומדים תוכנית בינאישית ללימודי תרבות מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות