שיעור הסטודנטים הלומדים בחוג לשפות מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות