שיעור הסטודנטים הלומדים שפות שמיות עתיקות מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות