שיעור הסטודנטים הלומדים צרוף שפה וספרות עברית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות