שיעור הסטודנטים הלומדים צרוף פילוסופיה כללית ולימודים קלאסיים מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות