שיעור הסטודנטים הלומדים צרוף מקרא והסטוריה של עם ישראל מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות