שיעור הסטודנטים הלומדים פילוסופיה יהודית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות