שיעור הסטודנטים הלומדים פילוסופיה והסטוריה של המדעים מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות