שיעור הסטודנטים הלומדים פולקלור יהודי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות