שיעור הסטודנטים הלומדים מוזאולוגיה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות