שיעור הסטודנטים הלומדים מדע הדתות מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות