שיעור הסטודנטים הלומדים למודים רוסיים וסלאווים מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות