שיעור הסטודנטים הלומדים למודים רומאניים מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות