שיעור הסטודנטים הלומדים למודים ספרדיים ולטינו-אמריקאיים מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות