שיעור הסטודנטים הלומדים למודים הודים אירנים וארמנים מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות