שיעור הסטודנטים הלומדים בתכנית למצטיינים (ת"א) מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות